De leden

Dirigent

Jouke Hoekstra

Saxofoons

Lutske Visser (sopr) Doeteke Vrieswijk (sopr) Hilde Veninga (sopr)
Jantsje Westra (alt) Nicole Terpstra (alt) Rixt Boonstra (alt)
Welmoed Claus (alt) Ilona Sinnema (alt) Niene Iping (alt)
Iefke Dotinga (alt) Anke Andela (ten) Erik Hoek (ten)
Jeroen Stok (ten) Jelma van der werf (ten) Mirjam van Houten (bar)
Gerjanne Zijlstra (bar) Karl Veen (tubax)

Bugels

Evelien Wiersma Anneke Adema Jurjen IJlstra
Anke Tjalsma Marlies Anker Maaike Dotinga
Minke Dotinga Samira Kahn Saskia Koelma
Tiny Dijkstra Jinte Bos Marie van der Veen
Jantine Stoffers Marije van Dijk

Hoorns

Tjeerd Vrieswijk Sjoerd de Vries Wietske Tilma
Sanne Wijnja Reinder Boomsma Elmira Geerts
Maarten Bos Sylvia Stoelinga

Trompetten

Martine Reijenga (Eb) Jitske Bos Carola Stam - Vet
Rik Hoekstra Jaap Akkerman Ilse Stam

Trombones

Jasper Faber (ten) Udo Borger (ten) Jelle Koertshuis (bas)

Euphoniums

Bart van der Ploeg Sjabbo Kooistra Andries Harshagen
Wieger van der Kooi Jan Zoodsma

Bassen

Sjoerd van der Kooy Pieter Durk van Jaarsveld Bert Westra
Jonathan van Dalen Hans Buren

Slagwerk

Jaap Jan Smit Martijn Kok Sander Zondervan
Sieuwerd van der Zwaag Paul van Dalen